Trang chủ / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức / Khối phòng ban / Phòng Quản lý chất lượng

Phòng Quản lý chất lượng

16/05/2024 (GMT+7)
Giới thiệu phòng Quản lý chất lượng
 
 Tập thể phòng Quản lý chất lượng
 
BS CKII. Nguyễn Trung Tuấn
Trưởng phòng

Ths. Nguyễn Huyền Giang

Phó trưởng phòng

CNĐD. Nguyễn Thị Thủy
Điều dưỡng trưởng 
 

1. Câu Slogan:  CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG LÀ SỨ MỆNH CỦA CHÚNG TA

2. Giới thiệu chung về Phòng

2.1. Lịch sử hình thành :

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương được thành lập từ năm 1906 - tiền thân là Nhà thương Hải Dương do Pháp thiết kế và xây dựng đưa vào hoạt động. Từ đó đến nay, chất lượng khám bệnh luôn là vấn đề được bệnh viện đặt lên hàng đầu.

- Thực hiện Thông tư 19/2013/TT-BYT,  ngày 12/7/2013của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh; được sự đồng ý của Lãnh đạo Sở Y tế, ngày  24/6/2015, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương đã ký Quyết định  số 312/QĐ-BV về việc thành lập Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện, kèm theo Quy định về chức năng nhiệm vụ của Phòng. Nhân sự khi thành lập có 08 thành viên gồm 01 Phó trưởng phòng và 07 nhân viên.

2.2. Chức năng nhiệm vụ:

- Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối triển khai và tham mưu cho Giám đốc, hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện về công tác quản lý chất lượng bệnh viện:

        - Xây dựng kế hoạch và nội dung hoạt động quản lý chất lượng trong bệnh viện để trình Giám đốc phê duyệt;

       - Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa, phòng;

      - Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục;

      - Làm đầu mối phối hợp với các khoa phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh;

      - Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện;

     - Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng bệnh viện;

      - Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận;

     - Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế;

     - Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.

3. Tổ chức nhân sự:

3.1. Lãnh đạo đương nhiệm:

- Trưởng phòng: BS CKII. Nguyễn Trung Tuấn

- Phó trưởng phòng: Ths. Nguyễn Huyền Giang

- Điều dưỡng trưởng: CNĐD. Nguyễn Thị Thủy

3.2. Số lượng nhân sự:

 Tổng số : 08 viên chức, trong đó:

+ Bác sỹ Chuyên khoa II : 01

+ Thạc sỹ kế toán : 01

+ Thạc sỹ QTKD: 01

+ Cử nhân điều dưỡng : 02

+ Cử nhân kinh tế : 01

+ Cử nhân Quản trị nhân lực: 01

4. Kết quả hoạt động và thành tích đạt được

Trong những qua, Phòng Quản lý chất lượng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp lãnh đạo bệnh việc trong việc chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện toàn diện, sâu sắc trên tất các lĩnh vực hoạt động về chất lượng bệnh viện. Các Đề án cải tiến chất lượng bệnh viện được triển khai đúng tiến độ, mang lại hiệu quả cao. Việc áp dụng và liên tục cải tiến chất lượng bệnh viện được thực theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam, kết quả năm sau cao hơn năm trước. Cụ thể: Năm 2014, tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 81/84 tiêu chí, tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 96%, tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng 223, điểm trung bình chung của các tiêu chí 2.75; Năm 2015, tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 80/83 tiêu chí, tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí 96%, tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng 257, điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.21; Năm 2016, tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá 80/83 tiêu chí, tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí 96%, tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng 287, điểm trung bình chung của các tiêu chí 3.56. Kết quả trên đã góp phần tích cực vào tiến trình phát triển chung của bệnh viện, nâng cao uy tín, thương hiệu của bệnh viện loại I.

Để tiếp tục phát huy kết quả đạt được, năm 2017 Phòng Quản lý chất lượng tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục duy trì triển khai hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn ISO ở 49 đơn vị được cấp chứng nhận Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Triển khai một số hoạt động về QLCL và an toàn người bệnh:

+ Tổ chức đào tạo, cập nhật kiến thức về quản lý chất lượng

+ Tập huấn, đào tạo liên tục về thực hành 5S trong bệnh viện

+ Tập huấn cho đánh giá viên nội bộ hệ thống  QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

+ Phối hợp với Phòng Kế hoạch tổng hợp triển khai thực hiện việc chuẩn hóa hệ thống giấy tờ, sổ sách y, dược.

+ Tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai các nội dung trong đề án năm 2017

- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện kế hoạch cải tiến chất lương bệnh viện năm 2017

- Tổ chức đánh giá chất lượng bệnh viện theo bộ tiêu chí  đánh giá CLBV do Bộ Y tế ban hành

- Xây dựng các chỉ số đo lường chất lượng bệnh viện.

- Phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin, Phòng Công tác xã hội tham mưu xây dựng trình Hội đồng Quản lý chất lượng và Giám đốc bệnh viện phê duyệt, ban hành Bộ nhận diện thương hiệu bệnh viện.

4.2 Thành tích đạt được:

Năm 2016, Giám đốc Sở Y tế Hải Dương tặng Giấy khen cho:

- Tập thể : Cán bộ nhân viên Phòng Quản lý chất lượng

- Cá nhân: Đồng chí Lê Ngọc Tuấn – Phó trưởng Phòng

5. Thông tin liên hệ

- Địa chỉ: P524 nhà A, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

- Điện thoại: 02203.891.529

- Địa chỉ Gmail: phongqlclbvdkhd@gmail.com

 
 
Kích thước font In ấn

Bình luận chia sẻ

Bài viết mới nhất
26/03/2024 / benhviendakhoatinhhaiduong
Thư mời chào giá dịch vụ "Quan trắc, đánh giá môi trường lao động tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2024"
21/03/2024 / benhviendakhoatinhhaiduong
Ngày 20/03/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tổ chức Họp hội đồng người bệnh cấp Bệnh viện với thành phần tham dự bao gồm: TS.BS Lê Quang Đức, Phó Giám đốc Bệnh viện; Phòng Công tác xã hội; Phòng Điều Dưỡng; Phòng Kế hoạch tổng hợp; Điều dưỡng trưởng các Khoa lâm sàng và 50 bệnh nhân, người nhà bệnh nhân là đại diện của các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện.
07/03/2024 / benhviendakhoatinhhaiduong
Ngày 06/3/2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương chính thức ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện năm 2024
04/03/2024 / benhviendakhoatinhhaiduong
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá các vị thuốc Y học cổ truyền, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu về việc xem xét đề xuất phương án cung ứng các bị thuốc Y học cổ truyền sử dụng trong khám chữa bệnh.
19/02/2024 / benhviendakhoatinhhaiduong
Sáng 15/02/2024, Thực hiện sự chỉ đạo của Lãnh đạo bệnh viện, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tổ chức Chương trình chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động nhân dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024.
Tin đã đăng
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG
 Địa chỉ : 225 - Nguyễn Lương Bằng -TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Điện thoại :(03203)890 205
Email: benhviendakhoatinhhaiduong@gmail.com
logo.png ® BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG
Hết lòng phục vụ người bệnh và hành động vì sức khỏe cộng đồng


BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG giữ bản quyền nội dung cho website này. Nghiêm cấm mọi sao chép bài viết mà không được sự đồng ý của tác giả.