Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / Tin hoạt động bệnh viện

Các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

10/10/2022 (GMT+7)
Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn do Australia khởi xướng, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc phát động trên phạm vi toàn cầu từ năm 1993 (tổ chức định kỳ vào tuần thứ 3 tháng 9 hằng năm) và đã phát triển quy mô sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia của hàng trăm quốc gia, hàng triệu lượt người trên toàn cầu thông qua các hoạt động trọng tâm về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững.

       Với chủ đề của Chiến dịch năm 2022 “Tất cả vì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp”  là sự tiếp nối chủ đề tại Chiến dịch năm 2021 và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Từ đầu năm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã xây dựng Kế hoạch duy trì thực hiện các tiêu chí đối với cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp. Các trung tâm, khoa, phòng, bộ phận , Đoàn thanh niên,.. đã tích cực tham gia phong trào bằng các việc làm thiết thực như: Giữ gìn vệ sinh chung, thực hiện tổng vệ sinh vào thứ 5 hàng tuần. Phân loại, thu gom, quản lý và xử lý chất thải y tế đúng quy định. Tích cực trồng và chăm sóc hệ thống cây xanh, khuyến khích các khoa trồng cây cảnh tại khuôn viên của từng đơn vị.

Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương trồng cây xanh

              tại bệnh viện trong dịp đầu năm mới 2022

      Thực hiện công văn số 5352/BTNMT-TTT ngày 12/9/2022 của Bộ tài nguyên và Môi trường  về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022”; Thực hiện công văn số 2033/SYT-KHTC ngày 23/09/2022 về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022” . Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tiếp tục xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng “ Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2022” với một số nội dung hoạt động cụ thể như:

- Lồng ghép vào các buổi giao ban, hội họp thực hiện tuyên truyền đến cán bộ, viên chức người lao động nắm bắt được nội dung văn bản tuyên truyền hưởng ứng “Chiến dịch làm cho Thế giới sạch hơn năm 2022” để thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt: Tăng cường giảm thiểu chất thải nhựa, trồng bổ xung cây xanh,…

- Tăng cường công tác tuyên truyền tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa tới người bệnh và thân nhân người bệnh.

- Tổ chức buổi ra quân tổng vệ sinh môi trường Bệnh viện có sự tham gia của nhân viên y tế, người lao động và cộng đồng người chăm nuôi người bệnh nhằm tăng cường nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường

- Tổ chức treo băng Zon, pano, áp phích, khẩu hiệu về chủ đề “Tất cả vì môi trường Xanh – Sạch – Đẹp” trong khuôn viên Bệnh viện.

- Tăng cường kiểm tra, quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu chất thải nhựa.