Trang chủ / Tin tức - Sự kiện / Tin hoạt động bệnh viện

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ VTYT TIÊU HAO LỌC THẬN PHỤC VỤ LỌC MÁU QUA MÀNG BỤNG (SỬ DỤNG 12 THÁNG 2023-2024)
08/12/2023 (GMT+7)
Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung ứng Vật tư Y tế tiêu hao Lọc thận phục vụ lọc máu qua màng bụng (sử dụng 12 tháng năm 2023-2024)

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CHÀO GIÁ VTYT TIÊU HAO PHỤC VỤ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KHOA HÀM MẶT THẨM MỸ VÀ KHOA NGOẠI 2 (2024-2025)
08/12/2023 (GMT+7)
Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung ứng Vật tư Y tế tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn khoa Hàm mặt Phẫu thuật Thẩm mỹ và khoa Ngoại 2 (sử dụng 12 tháng năm 2024 - 2025)


THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ CỦA BỆNH VIỆN
09/11/2023 (GMT+7)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham gia để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu về việc xem xét xây dựng thông số kỹ thuật cơ bản của gói thầu 12 tháng (dự trù sử dụng năm 2023-2024) cung ứng vật tư tiêu hao của khoa Dược với nội dung cụ thể như sau:

TS.BS Vũ Minh Hiệp được giao Quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương từ ngày 01/11/2023
03/11/2023 (GMT+7)
Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Minh Hiệp được giao Quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương từ ngày 1/11/2023 theo quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023.

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CUNG CẤP BÁO GIÁ
30/10/2023 (GMT+7)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu về việc xem xét xây dựng thông số kĩ thuật cơ bản của gói thầu 12 tháng (dự trù sử dụng năm 2023-2024) cung ứng vật tư tiêu hao của khoa Dược

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC HỘI THI ĐIỀU DƯỠNG, KTV, NHS TRƯỞNG GIỎI LẦN THỨ NHẤT NĂM 2023
26/10/2023 (GMT+7)
Chào mừng ngày điều dưỡng Việt Nam 26/10/1990 -26/10/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đã xây dựng kế hoạch và tổ chức hội thi kiến thức quản lý, kỹ năng tay nghề Điều dưỡng, KTV, NHS trưởng lần thứ nhất năm 2023.

THÔNG BÁO: YÊU CẦU BÁO GIÁ LINH KIỆN - PHỤ KIỆN THAY THẾ SỬ DỤNG CHO HỆ THỐNG XẠ TRỊ GIA TỐC SYNERGY PLATFORM/ELEKTA
19/10/2023 (GMT+7)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu và làm cơ sơ tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: " Mua sắm linh kiện - phụ kiện thay thế sử dụng cho hệ thống máy XẠ trị gia tốc Synergy Platform/Elekta"

THÔNG BÁO CHÀO MỜI GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT, VTYT MÁY MIỄN DỊCH ADVIA CENTAUR XPT TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG
06/10/2023 (GMT+7)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm "Gói thầu: Mua sắm Hóa chất, VTYT máy miễn dịch Adivia Centaur XPT"

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHÂT, VTYT MÁY ĐỊNH DANH VI KHUẨN VÀ KHÁNG SINH ĐỒ TỰ ĐỘNG TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG
06/10/2023 (GMT+7)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo , xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm "Gói thầu: Mua sắm Hóa chất, VTYT máy định danh vi khuẩn và kháng sinh đồ tự động"


THÔNG BÁO VỀ VIỆC CUNG CẤP BÁO GIÁ GÓI THẦU NUÔI CẤY VI SINH 12 THÁNG NĂM 2023-2024 VÀ PHƯƠNG ÁN MUA BỔ SUNG MỘT SỐ VẬT TƯ Y TẾ
15/09/2023 (GMT+7)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Nuôi cấy vi sinh 12 tháng năm 2023-2024 và phương án mua bổ sung một số vật tư y tế trong thời gian chờ kết quả gói thầu 12 tháng với nội dung cụ thể như sau:

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG TỔ CHỨC TẬP HUẤN CHUYÊN ĐỀ “CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ BỆNH LÝ ĐỘNG MẠCH VÀNH”
23/08/2023 (GMT+7)
Với mục đích đào tạo, liên tục cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho nhân viên y tế về bệnh lý động mạch vành cấp và mạn tính. Chiều ngày 22/08/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương tổ chức tập huấn chuyên đề “Cập nhật chẩn đoán và điền trị bệnh lý động mạch vành”.

THÔNG BÁO ĐÍNH CHÍNH THAY ĐỔI THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN VẬT TƯ Y TẾ
18/08/2023 (GMT+7)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thông báo đính chính thay đổi thông tin trong Công văn: 639/BV-VT.TBYT ngày 25 tháng 7 năm 2023 về việc mời cháo giá VTYT đinh nẹp vít tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ GÓI THẦU VTYT MÁY LỌC THẬN, MÁY SIÊU LỌC MÁU TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG
11/08/2023 (GMT+7)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xâu dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm "Gói thầu: Mua sắm Vật tư y tế máy lọc thận, máy siêu lọc máu"

THÔNG BÁO CHÀO MỜI GIÁ GÓI THẦU: MUA SẮM VTYT MÁY LỌC THẬN HDF ONLINE 5008S TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG
10/08/2023 (GMT+7)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm "Gói thầu: Mua sắm VTYT máy lọc thận HDF Online 5008S"

THƯ CHÀO MỜI GIÁ VỀ DỊCH VỤ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP 12 THÁNG NĂM 2023-2024
08/08/2023 (GMT+7)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương đang có kế hoạch tổ chức đấu thầu Dịch vụ Vệ sinh công nghiệp 12 tháng năm 2023-2024 để phục vụ công tác khám, chữa bệnh của Bệnh viện.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP NHẬN BÁO GIÁ ĐỂ THAM KHẢO, XÂY DỰNG GIÁ GÓI THẦU CUNG ỨNG VẬT TƯ Y TẾ, HÓA CHẤT
07/08/2023 (GMT+7)
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức nhà thầu cho gói thầu Cung ứng vật tư y tế, hóa chất gói chỉ định thầu rút gọn và chào hàng cạnh tranh trong thời gian chờ kết quả đấu thầu 12 tháng năm 2023-2024.

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG QUỐC GIA NHẬT BẢN SANG TÌM HIỂU VỀ CÔNG TÁC ĐIỀU DƯỠNG VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG
21/08/2023 (GMT+7)
Chiều ngày 01/8/2023, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải  Dương hân hạnh được tiếp đoàn Đại biểu trường Đại học Điều dưỡng quốc gia Nhật Bản sang thăm, tìm hiểu về công tác Điều dưỡng và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh.
Tin hoạt động bệnh viện
Bài viết mới nhất
08/12/2023 / benhviendakhoatinhhaiduong
Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung ứng Vật tư Y tế tiêu hao Lọc thận phục vụ lọc máu qua màng bụng (sử dụng 12 tháng năm 2023-2024)
08/12/2023 / benhviendakhoatinhhaiduong
Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung ứng Vật tư Y tế tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn khoa Hàm mặt Phẫu thuật Thẩm mỹ và khoa Ngoại 2 (sử dụng 12 tháng năm 2024 - 2025)
09/11/2023 / benhviendakhoatinhhaiduong
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham gia để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu về việc xem xét xây dựng thông số kỹ thuật cơ bản của gói thầu 12 tháng (dự trù sử dụng năm 2023-2024) cung ứng vật tư tiêu hao của khoa Dược với nội dung cụ thể như sau:
03/11/2023 / benhviendakhoatinhhaiduong
Tiến sĩ, Bác sĩ Vũ Minh Hiệp được giao Quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương từ ngày 1/11/2023 theo quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2023.
30/10/2023 / benhviendakhoatinhhaiduong
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu về việc xem xét xây dựng thông số kĩ thuật cơ bản của gói thầu 12 tháng (dự trù sử dụng năm 2023-2024) cung ứng vật tư tiêu hao của khoa Dược
Tin đã đăng
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG
 Địa chỉ : 225 - Nguyễn Lương Bằng -TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Điện thoại :(03203)890 205
Email: benhviendakhoatinhhaiduong@gmail.com
logo.png ® BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG
Hết lòng phục vụ người bệnh và hành động vì sức khỏe cộng đồng


BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH HẢI DƯƠNG giữ bản quyền nội dung cho website này. Nghiêm cấm mọi sao chép bài viết mà không được sự đồng ý của tác giả.